I'm Anna Gwenllian and I'm a freelance illustrator and artist based in North Wales. I graduated from the Cardiff Metropolitan University ( formerly UWIC) in 2009 with a BA(Hons) in Graphic Communication. I love illustrating by hand using a pencil or biro and other traditional methods, then using the computer to make the finishing touches.

I love drawing buildings, birds, animals and everyday objects.

If you would like to contact me about commissions, or to ask anything, feel free to send me a message on the 'Contact' page above.

Anna Gwenllian ydw i, a dwi'n artist a darlunydd yng Ngogledd Cymru. Nes i raddio o Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC yn flaenorol) yn 2009 gyda BA(Anrh) mewn Graffeg Cyfathrebu. Dwi wrth fy modd yn creu darluniau yn defnyddio ffyrdd traddodiadol, a wedyn neud y darnau gorffenedig drwy'r cyfrifiadur.

Dwi'n caru llunio adeiladau, adar, anifeiliaid, a bethau bob dydd.

Os ydych chi eisiau cysylltu hefo fi i ofyn am waith, comisiynau, neu unrhyw gwestiwn, croeso i chi anfon neges ar y tudalen Cysylltu uwchben.